Hoe wordt gehandhaafd?

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. Houden werkgevers, zelfstandigen en/of opdrachtgevers zich niet aan de regels? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete geven. Bijvoorbeeld als zij minder dan het Nederlandse wettelijk minimumloon betalen. Of als zij geen (correcte) melding hebben gedaan. Bekijk de boetebedragen.

Sociale partners sluiten cao’s af. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Bijvoorbeeld vakbonden. Zij controleren of werkgevers zich aan de cao-bepalingen houden.

In de WagwEU staan extra maatregelen die ervoor zorgen dat de kernvoorwaarden beter kunnen worden gehandhaafd. Zo kunnen inspectiediensten uit alle landen van de Europese Unie informatie met elkaar uitwisselen. En kunnen opgelegde boetes ook over de grens worden geïnd.