Als een werknemer een dubbele nationaliteit heeft, welke geef ik dan op?

Het is aan werknemers zelf om hun nationaliteit te kiezen.

Om zonder tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning in de EU te kunnen werken, moet iemand doorgaans de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de EU, EER of Zwitserland. Een nationaal paspoort of een identiteitskaart volstaat dan. DeĀ volgende vraag geeft meer informatie over aanvullende eisen voor het detacheren van werknemers met de nationaliteit van een land buiten de EU, EER en Zwitserland.