Wanneer is er sprake van detachering?

Sinds 1 juni is de Nederlandse wetgeving over grensoverschrijdende detachering in het wegvervoer van kracht. Deze wetgeving verplicht transportbedrijven om gedetacheerde chauffeurs te melden in het Europese Meldloket en om ze de juiste (harde kern van) arbeidsvoorwaarden te bieden. 

Wat betekent detachering onder de nieuwe regels van het mobiliteitspakket?

Detachering betekent dat chauffeurs tijdelijk in een ander land werken, dan het land waarin hun werkgever is gevestigd. Dat kan gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden waar zij recht op hebben. Als zij gedetacheerd zijn in een land met een hoger minimum- of cao-loon dan in het thuisland, hebben ze recht op het hogere loon. Ook andere arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld vakantiedagen, kunnen anders zijn.

Wanneer is er sprake van detachering en waar moet u chauffeurs melden?

Hieronder vindt u een overzicht om te controleren of er sprake is van detachering en zo ja, in welk loket chauffeurs gemeld moeten worden.

Zuivere dienstverrichting:
Buitenlandse chauffeur is in dienst van bedrijf gevestigd in ander EU-lidstaat. 
 
Intra-concernuitlening:
Buitenlandse chauffeur in dienst van een vestiging binnen een groep of concern in een ander EU-land wordt gedetacheerd bij een vestiging binnen dezelfde groep in Nederland.
Uitzendarbeid:
Chauffeur wordt ingehuurd door een transportbedrijf gevestigd in Nederland via een uitzendbureau uit een ander EU-land. 
Cabotage De regels van het Europees mobiliteitspakket zijn van toepassing. De detachering moet gemeld worden via het Europese meldloket (IMI). Dit valt onder de regels van de WagwEU. De detachering moet gemeld worden in het Nederlandse meldloket. Dit valt onder de regels van de WagwEU. De detachering moet gemeld worden in het Nederlandse meldloket.
Niet-bilateraal vervoer (cross-trade)
De regels van het Europees mobiliteitspakket zijn van toepassing. De detachering moet gemeld worden via het Europese meldloket (IMI).
Dit valt onder de regels van de WagwEU. De detachering moet gemeld worden in het Nederlandse meldloket.
 
Dit valt onder de regels van de WagwEU. De detachering moet gemeld worden in het Nederlandse meldloket.
Bilateraal vervoer Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig. Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig. Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig.
Transitovervoer Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig. Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig. Er is geen sprake van detachering. Melden is niet nodig.

Uitleg verschillende soorten vervoer

De mobiliteitsrichtlijn maakt onderscheid tussen de verschillende soorten vervoer.