Transportsector

Voor de transportsector gelden enkele uitzonderingen op de meldingsregels. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht en is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding. Als de buitenlandse onderneming of zelfstandige die u inhuurt zich niet hoeft te melden of gebruikmaakt van een jaarmelding, dan hoeft u geen melding te controleren.

Jaarmelding

Een buitenlandse onderneming of zelfstandige kan gebruikmaken van de jaarmelding als zij werkzaam is in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als zij in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger diensten levert.

Niet melden

Een buitenlandse onderneming of zelfstandige hoeft zich niet te melden als zij werkzaam is in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

H Vervoer en opslag, de groepen:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor;
  • 49.3 Personenvervoer over de weg;
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland z├│nder in Nederland te laden of te lossen;
  • 50 Vervoer over water;
  • 51 Luchtvaart;
  • 53 Post en koeriers.

Is de buitenlandse onderneming of zelfstandige werkzaam in een van de andere categorie├źn, dan moet zij zich wel melden.

Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling kan de onderneming of zelfstandige opzoeken in welke sector haar werkzaamheden vallen.