Transportsector

Transportbedrijven zijn volgens de wet verplicht om gedetacheerde chauffeurs te melden in het Europese online meldloket. Op die manier kan de overheid controleren of gedetacheerde chauffeurs de juiste arbeidsvoorwaarden ontvangen en onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken.

Melden is belangrijk

Alle transportbedrijven binnen de EU zijn verplicht hun gedetacheerde chauffeurs te melden. Ook moeten zij ervoor zorgen dat hun chauffeurs het juiste loon krijgen. Het melden van gedetacheerde chauffeurs in het Europese online meldloket en de nieuwe regels over detachering van chauffeurs zijn onderdeel van het Europese mobiliteitspakket (mobility package). Door te melden kan gecontroleerd worden of chauffeurs krijgen waar ze recht op hebben. Door in heel Europa dezelfde manier van melden te gebruiken, verkleint dit administratieve lasten en worden chauffeurs eerlijker behandeld. Dit zorgt voor een gelijk speelveld.

Voor wie geldt de meldplicht?

De meldplicht geldt alleen voor gedetacheerde chauffeurs die werken voor een transportbedrijf gevestigd in de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. Of chauffeurs gedetacheerd zijn, is van meerdere factoren afhankelijk. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van vervoer van goederen of personen met eigen werknemers door een vervoersbedrijf gevestigd in de EU, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland naar een opdrachtgever in Nederland of andersom. Er is ook sprake van detachering als Nederlandse vervoersbedrijven met eigen werknemers goederen of personen vervoeren naar een opdrachtgever in een andere EU-lidstaat, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. Daarnaast moet er sprake zijn van een cabotagerit of een ‘cross-trade’-rit. 

Uitzonderingen meldplicht

Sommige transportsectoren zijn niet verplicht te melden. 

Waar moeten gedetacheerde chauffeurs gemeld worden?

Gedetacheerde chauffeurs melden moet in bijna alle gevallen in het Europese meldloket (IMI). Deze melding wordt ook wel de detacheringsverklaring genoemd. Er zijn een paar uitzonderingen waarbij u uw chauffeurs meldt in het Nederlandse meldloket. Dit hangt af van de precieze invulling van de werkzaamheden van de chauffeur. Op de pagina ‘wanneer is er sprake van detachering’ leggen we dit uit.

Waar hebben gedetacheerde chauffeurs recht op?

Als chauffeurs gedetacheerd zijn in een land met een hoger minimum- of cao-loon dan in het thuisland, hebben ze recht op het hogere loon. Ook andere arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld vakantiedagen, kunnen anders zijn.

•    Nederlandse transportbedrijven die hun chauffeurs detacheren naar andere EU-lidstaten, moeten checken of het loon in het land waar de chauffeur werkt, hoger ligt dan in Nederland. Op Your Europe is een handig overzicht te vinden van de arbeidsvoorwaarden in andere EU-lidstaten.
•    Transportbedrijven uit EU-lidstaten die hun chauffeurs detacheren naar Nederland, moeten hen minimaal de Nederlandse arbeidsvoorwaarden bieden.

Handige tool: in 3 minuten weten of chauffeurs gemeld moeten worden

Wij werken momenteel aan een handige tool waarin u binnen 3 minuten kan checken of u verplicht bent uw chauffeurs te melden, en zo ja, in welk meldloket. Deze tool is binnenkort beschikbaar op deze pagina.

Veelgestelde vragen