Wie moet de melding maken?

Werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit andere landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die in Nederland komen werken, melden dit via het online meldloket.

Zij melden ook met welke werknemers zij eventueel komen. Werknemers hoeven hun komst zelf niet te melden.