Wie doet melding bij onderaanneming?

Van onderaanneming is sprake wanneer een buitenlandse werkgever (dienstverrichter) een derde bedrijf inhuurt om een klus uit te voeren bij zijn opdrachtgever in Nederland.

Bijvoorbeeld, Franse werkgever A bouwt een brug voor Nederlandse klant/opdrachtgever B, en huurt een derde bedrijf C uit Duitsland in om de laswerkzaamheden aan de brug in Nederland uit te voeren. Iedere werkgever dient zijn eigen personeel te melden. Ten eerste moet het Franse bedrijf A melding doen van zijn werknemers die in Nederland gaan werken, en dient het Nederlandse bedrijf B deze melding te contoleren. Daarnaast moet het derde bedrijf C uit Duitsland melding doen van zijn werknemers die in Nederland gaan werken. Omdat het Duitse bedrijf C een contract heeft met het Franse bedrijf A, wordt het Franse bedrijf A nu gezien als de dienstontvanger. Het Duitse bedrijf C levert namelijk zijn dienst aan het Franse bedrijf A, ondanks dat het personeel naar het Nederlandse bedrijf B wordt gestuurd. Het is dus het Franse bedrijf A dat de melding van het Duitse bedrijf C controleert. Zo komt het dus voor dat het Franse bedrijf A zowel dienstverrichter als dienstontvanger is. In het kort:

  • als dienstverrichter meldt ieder bedrijf zijn eigen werknemers;
  • de dienstontvanger (klant/opdrachtgever) is het bedrijf dat een contract heeft met de dienstverrichter. Bij onderaanneming kan dit dus ook een buitenlands bedrijf zijn.