Welke reisdocumenten moeten gedetacheerde werknemers hebben?

De werknemers die u te werk stelt moeten beschikken over een reisdocument.

Uw werknemers moeten beschikken over een reisdocument. Voor inwoners van de landen van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland volstaat een nationaal paspoort of een identiteitskaart. Werknemers van buiten de EU moeten naast hun nationaal paspoort, een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning hebben voor het EER-land waar zij gewoonlijk werken, ten minste geldig voor de gehele duur van de detachering naar Nederland. Meer informatie over werknemers van buiten de Europese Economische RuimteĀ  of Zwitserland vindt u hier.