Welke gegevens staan er op het (digitale) afschrift van de melding dat de klant/opdrachtgever ontvangt?

Op het afschrift van de melding dat de klant/opdrachtgever (dienstontvanger) krijgt van de werkgever of zelfstandige, staan ten minste zijn identiteit en de identiteit van de gedetacheerde werknemer(s) (van de werkgever), het adres van de werkplek en de aard en duur van de werkzaamheden.