Welke administratieve verplichtingen kent de WagwEU?

De werkgevers uit landen in de EER en Zwitserland met tijdelijk gedetacheerd personeel in Nederland moeten voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen:

  • De verplichting om bepaalde documenten aanwezig te hebben op de Nederlandse werkplek van de gedetacheerde werknemer (of direct digitaal beschikbaar te hebben). Het gaat om arbeidsovereenkomsten, loonstrookjes, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en betalingsbewijzen.
  • Inlichtingenverplichting: de verplichting om desgevraagd aan de Inspectie SZW alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU;
  • De verplichting om in een Nederland een contactpersoon aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert, dit kan ook een gedetacheerde werknemer zijn;
  • Meldingsplicht: vanaf 1 maart 2020 zijn buitenlandse werkgevers verplicht om hun werkzaamheden in Nederland aan te kondigen via het Nederlandse online meldloket.