Wat verandert de Brexit voor mij als dienstverrichter?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Alle afspraken en regels van de Europese Unie (EU) gelden dan nog voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Er verandert tot 1 januari 2021 dus niets voor u.

Gevolgen voor in het VK gevestigde dienstverrichters vanaf 1 januari 2021

Na 31 december 2020 eindigt het vrij verkeer van diensten tussen de EU en het VK. Dit betekent dat in het VK gevestigde bedrijven niet langer op basis van EU-regelgeving diensten mogen verrichten in Nederland.

Lopende detacheringen van werknemers in het kader van het vrij verkeer van diensten die voor 1 januari 2021 gestart zijn, mogen niet worden voortgezet, tenzij hierover afspraken worden gemaakt tijdens de onderhandelingen over het toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK. Dit laatste is nu nog niet bekend, en hangt af van de uitkomst van de onderhandelingen tussen het VK en de EU.

Wilt u na de overgangsperiode een nieuwe detachering starten en zijn hierover geen verdere afspraken gemaakt tussen de EU en het VK? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden die bestaan onder de nationale wet- en regelgeving voor het detacheren van niet-EU-burgers. Meer informatie over deze wet- en regelgeving vindt u hier.

Geldt de meldingsplicht nog voor bedrijven uit het VK na 1 januari 2021?

Doordat EU-regelgeving na de overgangsperiode niet langer van toepassing is op het VK, vervalt ook de verplichting om detacheringen door bedrijven uit het VK te melden via het meldloket.

Gevolgen voor in de EER en Zwitserland gevestigde dienstverrichters vanaf 1 januari 2021

Voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren en Britse medewerkers meebrengen, blijft de meldingsplicht onveranderd gelden.

Moet ik de melding aanpassen?

Als de melding voor het einde van de overgangsperiode gedaan is, hoeft die na het aflopen van de overgangsperiode niet aangepast te worden op grond van het feit dat de Britten nu derdelanders zijn geworden. Deze aanpassing zal automatisch doorgevoerd worden in het meldloket.

Meer weten?

Lees meer over de veranderingen op het Brexitloket of onder het thema personeel van de Brexit Impact Scan.