Wat is het verschil tussen een werkgever en een klant/opdrachtgever?

De werkgever (dienstverrichter) is het bedrijf dat personeel in dienst neemt volgens een arbeidsovereenkomst.
De klant/opdrachtgever (dienstontvanger) is de het bedrijf of de persoon die een bedrijf of zelfstandige inhuurt op basis van een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht.

Volgens een aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht verplicht de dienstverrichter zich om werk tot stand te brengen buiten dienstbetrekking. Er is dus géén sprake van een arbeidsovereenkomst.