Wat is de meldingsplicht?

Werkgevers (dienstverrichters) uit een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland zijn verplicht om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf te melden via het Nederlandse meldloket.

Ook zelfstandigen moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen melden. De klant/opdrachtgever (dienstontvanger) moet controleren of de werkzaamheden en de buitenlandse werknemers correct gemeld zijn. Bij onjuistheden moet de klant/opdrachtgever dit aangeven via het online meldloket.