Wanneer is er sprake van detachering?

Volgens de WagwEU is sprake van detachering als een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk gaat werken in een land dat niet het land is waar hij gewoonlijk werkt. Tijdens zijn verblijf moet de huidige arbeidsovereenkomst in stand blijven.

De WagwEU omschrijft de gedetacheerde werknemer als: de werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit Nederland arbeid verricht. Zie ook de website van Rijksoverheid (informatie in het Nederlands) en het onderdeel Posted Workers op de website van de Europese Commissie (meertalig) voor meer informatie.