Waar kan ik voorlichtingsmaterialen over de meldingsplicht en de herziene detacheringsrichtlijn vinden?

U vindt hier de voorlichtingsmaterialen over de meldingsplicht in het Nederlands, Engels en Duits.