Moeten bedrijven die een melding hebben gedaan op basis van de notificatieplicht bij het UWV vóór de ingangsdatum van de meldingsplicht, hun melding herhalen na inwerkingtreding van de meldingsplicht?

Nee, de meldingsplicht via deze website geldt alleen voor werkzaamheden die op of na 1 maart 2020 beginnen.

U hoeft hiervoor niks te doen, de informatie bij het UWV blijft opvraagbaar voor de Inspectie SZW en de IND. Werkzaamheden die eerder bij het UWV gemeld zijn en na 1 maart 2020 verlengd worden, moeten wel via deze website gemeld worden.