Ik werk in de transportsector. Moet ik mij melden?

De transportsector kent enkele uitzonderingen op de meldingsregels. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht en is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding.

Jaarmelding

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u als buitenlandse werkgever of zelfstandige werkzaam bent in de sector Goederenvervoer over de weg (Standaard Bedrijfsindeling groep H 49.4). Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde opdrachtgever diensten levert.

Niet melden

U hoeft zich niet te melden als buitenlandse werkgever of zelfstandige werkzaam in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

H Vervoer en opslag, de groepen:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor;
  • 49.3 Personenvervoer over de weg;
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;
  • 50 Vervoer over water;
  • 51 Luchtvaart;
  • 53 Post en koeriers.

Bent u werkzaam in een van de andere categorieën, dan moet u zich wel melden.

Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen.

Voor meer informatie over de cao’s in de transportsector en de naleving ervan, kunt u terecht bij de Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB).