Ik heb een opdracht die start voor de ingangsdatum van de meldingsplicht. Moet ik alsnog een melding doen als de meldingsplicht van kracht is?

Nee, de meldingsplicht geldt alleen voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020.

Op grond van art. 6, eerste lid, WagwEU bent u wel verplicht desgevraagd alle gegevens en inlichtingen nodig voor de uitvoering van deĀ  WagwEU te verschaffen aan de toezichthouder.