Hoe wordt gehandhaafd?

In de handhavingsrichtlijn zijn maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat de harde kern van de arbeidsvoorwaarden beter kan worden gehandhaafd.

Zo kunnen inspectiediensten uit de lidstaten informatie met elkaar uitwisselen en kunnen opgelegde boetes over de grens worden geïnd.