Als een werknemer een dubbele nationaliteit heeft, welke geef ik dan op?

Het is aan werknemers zelf om hun nationaliteit te kiezen.

Om zonder tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunning in de EU te kunnen werken, moet iemand doorgaans de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland. Een nationaal paspoort of een identiteitskaart volstaat dan. De volgende vraag geeft meer informatie over aanvullende eisen voor werknemers van buiten de EER en Zwitserland.