Voor wie geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken.

Dit zijn:

  • werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.
  • zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren. U kunt hier meer informatie vinden.