Wie moet de melding maken?

Buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit de EU, EER en Zwitserland die in Nederland komen werken, melden dit via het online meldloket.

Zij melden ook met welke werknemers zij eventueel komen. Werknemers hoeven hun komst zelf niet te melden.