Wie kan een contactpersoon zijn en wat is zijn of haar rol?

Een contactpersoon is het aanspreekpunt van de buitenlandse werkgever in Nederland. Het moet een persoon zijn die in Nederland aanwezig is en die namens de buitenlandse werkgever vragen kan beantwoorden van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de detachering. Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen.

Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. Een gedetacheerde werknemer kan contactpersoon zijn, als hij gedurende de hele dienst in Nederland bereikbaar is voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een administratiekantoor kan geen contactpersoon zijn, een persoon in dienst van het administratiekantoor wel.

In het meldloket wordt u gevraagd om het adres waarop de contactpersoon in Nederland bereikbaar is. Dit moet een adres in Nederland zijn omdat de contactpersoon in Nederland aanwezig moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld het adres van de werkplek zijn.

Alleen bij een melding in het internationaal wegtransport kan voor de contactpersoon ook een adres buiten Nederland opgegeven worden.