Welke sectoren en activiteiten zijn uitgezonderd van de meldplicht?

In een aantal sectoren hoeft u uw werknemers niet te melden. Ook zijn sommige incidentele activiteiten uitgezonderd van de meldplicht.

Let op! Deze uitzonderingen gelden niet als u een werknemer met de nationaliteit van een derde land (een land buiten de EUEER of Zwitserland) detacheert. Ook gelden er andere uitzonderingen voor zelfstandigen. Die vindt u hier.

Uitgezonderde sectoren

De sectoren zijn bepaald aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). U hoeft uw werknemers uit de EUEER en Zwitserland niet te melden als u ze detacheert om werkzaamheden in de volgende sectoren uit te laten voeren:

  • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
  • 49.2 Goederenvervoer per spoor
  • 49.3 Personenvervoer over de weg
  • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan in het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen (transitovervoer)
  • 50 Vervoer over water
  • 51 Luchtvaart
  • 53 Post en koeriers
  • 84.1 Openbaar bestuur
  • 84.2 Overheidsdiensten

Uitgezonderde activiteiten

U hoeft uw werknemers uit de EUEER en Zwitserland niet te melden als u ze detacheert om tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden laat uitvoeren: