Hoe weet ik welke informatie er over mij in het systeem staat?

Als werknemer hoeft u niet zelf een melding te doen in het meldloket. Dit doet uw werkgever.

Hij of zij meldt uw naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsnummer, informatie over waar de sociale premies betaald worden en mogelijk ook uw e-mailadres. Als u wilt weten welke informatie over u in het meldloket staat, dan kunt u dit opvragen bij uw werkgever. U kunt hiervoor ook een schriftelijk verzoek indienen via Contactformulier Rijksoverheid | Contact | Rijksoverheid.nl. Het streven is om binnen vier weken antwoord te geven op uw verzoek. Indien u beschikt over het meldingnummer kunt u dat vermelden. Bekijk ook de Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Rijksoverheid.nl